Βοηθός Λογιστή

Βοηθός Λογιστή

(σταθερή αξία για επαγγελματική αποκατάσταση)

  • Βασικές αρχές Λογιστικής
  • Έσοδα-Έξοδα
  • Εμπορική Διαχείριση & Γενική Λογιστική
  • Μηχανογραφημένη Λογιστική
  • Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία
  • ΦΠΑ - ΦΜΥ

60 ώρες / 520 €